Budget Talk

The PCIJ talked to regular people on the street and asked them about their knowledge about the government’s budget processes.

Question 1: Saan nanggagaling ang pera ng gobyerno?

Question 2: Saan napupunta ang pera ng bayan?

Question 3: Dapat mo bang malaman kung paano nagbabadyet ang gobyerno? Bakit?

Question 4: Bilang boss ni P-Noy, ano ang gusto mong makitang pagbabago sa pagbabadyet?

Also see related story: RP scores so-so in survey of budget transparency

— Video production by Ed Lingao