PCIJ ukol sa ‘Oust-Duterte plot’:
Maraming puntos na mali sa ulat

Pahayag ng PCIJ ukol sa “Oust-Duterte plot” na ulat ng Manila Times,  22 April 2019

ANG “association matrix” at ulat ng Manila Times ukol sa mga journalist, kasama ang mga taga-PCIJ, na di-umano’y sangkot sa “oust-Duterte” plot, ay mali sa maraming dahilan:

 1. Wala ni isa mang email na natanggap ang PCIJ mula kay Ms Ellen Tordesillas ukol sa sinasabing “narcolist video” ni “Bikoy.” Wala rin ni isang report o komentaryo ukol sa “narcolist video” ni “Bikoy” ang isinulat o inilathala ng PCIJ. Ang video ay nasa YouTube kung saan ito’y napanaood ng news media at ng taumbayan. Ito dapat ang silipin ng mga sinasabing “cybercrime experts” at ‘di pinangalanang “highly placed source in the Office of the President.”
 2. Tahasang inamin sa report ng Manila Timesna posibleng may paglabag sa batas na naganap. Malinaw na inamin sa report na ang mga ekspertong ito na diumano’y katulong ng Office of the President ang nanghimasok sa privacy ng mga email at correspondence ng mga reporter na nabanggit.
 3. Mali ang pag-uugnay ng “matrix” ng limang tao na wala nang kaugnayan sa PCIJ.Tatlo sa lima ay nag-resign na mula Marso 2018 hanggang Enero 2019. Ang dalawa pa, si OtsoDiretso candidate for senator Atty. Jose Manuel Diokno at si Summit Media publisher Lisa Gokongwei-Cheng, ay hindi na kasapi ng PCIJ Board of Editors. Nag-resign si Diokno bago pa man magsimula ang kampanya.
 4. Ang PCIJ, isang a non-stock, not-for-profit independent media organization, ay nangangalap ng pondo sa iba’t-ibang paraan– kita mula sa pagbenta ng mga publications at video, kontribusyon mula sa PCIJ patrons, interest income mula sa endowment fund na ibinigay ng Ford Foundation nuong 2003, at project grants mula sa mga lokal at dayuhang ahensiya.
  Ang foreign funding ay hindi katulad ng foreign ownership ng mga for-profit media. Ang totoo’y mga ahensiya ng gobyerno nakakukuha ng pinamalalaking parte ng foreign funding mula sa Estados Unidos, Japan, China, Australia, at iba pang multilateral and bilateral agencies.
  Halimbawa, mula 2017 ang People’s Television (PTV-4) at Presidential Communication Operations Office (PCOO) mismo ay nakatanggap mula sa state-run media agencies ng China ng mga donasyon ng digital radio at ibang broadcast equipment; naghatid sa China mga journalist at columnist, kasama ang ilan mula sa Manila Times, sa ilalim ng isang “professional exchange program”; nag-dub at re-broadcast ng mga TV programs mula China; at ngayo’y pinag-aaral ang mga tauhan ng PCOO ng Chinese language. 
 5. Si Mr Rigoberto Tiglao, isa sa mga co-founder at unang treasurer ng PCIJ, ay tumulong mangalap ng seed money para sa PCIJ mula sa Asia Foundation at Ford Foundation.Minsan nang nagpahayag si Mr.Tiglao ukol sa PCIJ sa isyu ng Nieman Reports“The PCIJ has helped change Philippine journalism… It’s a success story of an NGO, non-governmental organization, committed to a specific cause and funded by both foreign and local development agencies.”
  Paulit-ulit nang ipinahayag ng PCIJ simula 2014 na ang National Endowment for Democracy ay nagbibigay ng pondo para sa mga training seminar-workshops. Daan-daang reporter at editor ng national at regional print, TV, radio, at online media ang nakalahok na sa mga seminar na ito, kabilang ang halos isang dosena mula sa Manila Times.
 6. Simula 2005 at sa marami pang okasyon, inilahad na ng PCIJ ang mga detalye tungkol sa kanyang funding structure. Basahin sa  https://pcij.org/patron/
  About the PCIJ: Who we are · Writing fellowships · Investigative reports · Be a PCIJ patron · Awards and Citations
  The PCIJ is funded in various ways. Funds come from revenues from the sale of publications and videos as well as contributions from PCIJ Patrons (who donate P3,000 to P10,000 each a year and get PCIJ products in return). The PCIJ also makes money by conducting journalism training in the Philippines and other countries. 
  “Revenue also comes from the proceeds of an Endowment Fund whose seed money was donated by the Ford Foundation (the rest was contributed by PCIJ revenues). That donation came with few conditions, only that the money be properly managed and used only to fund PCIJ operations.
  “The remaining funds for our budget consists of grants for special projects.
  “The PCIJ is unique — and not only because of its special focus on investigative reporting. No other media organization in the Philippines is funded in a similar way: a combination of grants, revenues, and contributions from individual supporters. 
  “Our funding structure allows us to be independent because we are beholden neither to media owners nor to advertisers nor even to grant-giving organizations (the diversity of our funding base allows us to choose the projects we want to do with donors and to set our own terms with them). We are, however, accountable to our board and ultimately, to our readers.”
 7. Sa huli, at pinakamahalaga sa lahat: Ang malaya, walang takot, at mapanuring press ay sagisag ng demokrasya. Ang press na tiklop-tuhod sa harap ng kapangyarihan, at umiiwas na magbigay ng sapat na impormasyon sa mga mamamayan ukol sa mga mahahalagang usaping bayan, ay pagkutya sa kanyang kabuluhan. — PCIJ, 22 Abril 2019